TAILORED SOUND 

21/08/2020

NO NEED TO DIE

Oversized T 

Alfah Femmes x Mona Rena Górska 

limited edition

kolekcja limitowana

Obszerny T-shirt wykonany ręcznie z trzech różnych rodzajów tkanin bawełnianych i mieszanych w kolorze czarnym. Przód wykonany z eko skóry, miękkiej od środka, sztywnej na zewnątrz. Projekt eksploruje kontrast między szorstkością i miękkością, czym bezpośrednio nawiązuje do piosenki "No Need to Die", której treść to love-song w okolicznościach różnych toczących się walk i bitew, zarówno wewnętrznych, jak i tych ze światem zewnętrznym. Analogicznie, warstwa muzyczna w swoim założeniu ma budzić skojarzenia z rodzinnymi filmami przygodowymi z lat 80. lub ścieżkami dźwiękowymi do starego anime - mamy tu trochę synth-pop i trochę nu dance. Marzył nam się też j-popowy refren, ale taki, który pasowałby do soundtracku jakiejś gierki j-rpg z lat 90. (spod znaku Squaresoft, np. "Xenogears", czy "Final Fantasy"), co jednocześnie uzasadnia użycie eko skóry jako jednego z najbardziej cosplayowych materiałów, jakie mogliśmy wymyślić. 

Oversized T-shirt made by hand from three different types of black cotton and mixed fabrics. Front made from vegan leather, soft inside, rigid on the  outside. The project explores the relation between roughness and softness, which directly refers to the song "No Need to Die", the content of which is a love-confession in the circumstances of various ongoing fights and battles, both internal and those with the outside world. Similarly, the music layer is supposed to evoke associations with family adventure movies from the 80s or old anime soundtracks soundtracks - we have a bit of synth-pop and a bit of nu dance. We also dreamed of a j-pop chorus, but one that would fit an j-rpg game from the 90s (under the Squaresoft brand, e.g. "Xenogears" or "Final Fantasy"), which at the same time justifies the use of eco leather as one of the most cosplay-worthy material we could think of.

 24/10/2020

DESPERATE DISCO

Ruffled Tank

Alfah Femmes x Mona Rena Górska 

limited edition 

kolekcja limitowana

Marszczony top wykonany z różnych tkanin bawełnianych i mieszanych. Jego struktura nawiązuje do tradycyjnej budowy gorsetu, mającego za zadanie usztywnić, ograniczyć, ścisnąć. Tak samo utwór "Desperate Disco", który miał być adekwatnie trochę potworny, trochę nie do wytrzymania, a jednak trochę do opanowania. Stąd właśnie połączenia nieelastycznej tkaniny i elastycznej dzianiny, dzięki którym pozornie sztywny konstrukt dopasowuje się do kształtu i ruchu ciała osoby go noszącej. Luźne wykończenia falban nadają ubiorowi postapokaliptyczny charakter, podobnie jak środkowa część instrumentalna utworu, która przywołuje dystopijną atmosferę, a jednocześnie jest w niepokojący sposób taneczna. 

Ruffled top made of a variety of cotton and mixed fabrics. Its form refers to the traditional structure of a corset, which is designed to stiffen, limit and compress. Likewise, the song "Desperate Disco" was supposed to be a bit monstrous, a bit unbearable, but a bit manageable. Hence the combination of inelastic fabric and elastic knit, thanks to which the seemingly rigid structure adapts to the shape and movement of the wearer's body. The loose ends of the stiff ruffles give the outfit a post-apocalyptic character, and so does the central instrumental part of the song, which evokes dystopian vibes, while being disturbingly danceable.  


Rodzaje użytych szwów: 

Types of seams used:

Szwy są tkanką łączącą w ubiorze nadającą mu finalny kształt i podkreślającą jego funkcje. Szew połączony z krojem materiału w określone formy buduje na ciele człowieka rękaw, okrycie ramion, okrycie pleców i tułowia. Szew może podkreślić tor ruchu kończyn - może przebiegać w miejscu, w którym także przebiega ludzki mięsień, ludzki kościeć, ludzki ośrodek motoryczny. Analiza wydłużeń ciała sugeruje, że rękawy nie przykrywają jedynie rąk, a właśnie cały ruch - barków, rąk, dłoni. Szwy powinny wzmacniać ubiór w miejscach ruchu - czyli w potencjale zmiany formy. Jeżeli tak - można zrobić krok naprzód. Ubiór zawierający silne szwy może wzmacniać osobę go noszącą.

Seams are the connecting tissue in the garment, giving it its final shape and emphasizing its functions. The seam, combined with the cut of the fabric in certain forms, builds a sleeve, arm cover, back cover and torso on the human body. The seam can emphasize the path of the limbs, and run where the human muscle, the human bone, and the human motor center also run. The analysis of body elongations suggests that the sleeves do not cover only the hands, but the entire movement - shoulders, arms, hands. Seams should strengthen the garment in places of movement - that is, in the potential for form change. If so, you can take a step forward. A garment containing strong seams can give the wearer a boost.


Projekty obu koszulek prezentują szwy, które łączą i jednocześnie podkreślają różnorodność. Różnorodność tkanin, różnorodność doświadczeń poprzez dotyk i ruch, różnorodność preferencji, różnorodność sposobów odbijania światła. Szwy są widoczne na zewnątrz T-shirtów i pozostają w kolorach podkreślających kontrast od czerni - to rozpad podkreślony kolorem.

The designs of both shirts feature seams that connect and emphasize the diversity at the same time. A variety of fabrics, a variety of experiences through touch and movement, a variety of preferences, a variety of ways to reflect light. The seams are visible on the outside of the T-shirts and remain in a color that highlights the contrast against the black - it's a color-highlighted breakup.


Metki są analogicznie wywleczone na światło dzienne i dodatkowo powiększone. Dzięki temu zabiegowi funkcjonują jako naszywka i emblemat łączący element krawiecki z jego muzycznym odpowiednikiem. 

The labels are similarly pulled out to daylight and additionally enlarged. Thanks to this, they function as a patch and emblem connecting a tailor's element with its musical counterpart.

Rozmiar ubrania zaznaczony jest kolorem napisu na metce:

Różowy - S, Biały - M, Czarny - L

The size of the clothes is marked with the color of the inscription on the label:
Pink - S, White - M, Black - L